BMI (Body Mass Index) är en allmänt använd metod för att bedöma om en person har en hälsosam vikt i förhållande till sin längd

15 september 2023 Jon Larsson
bmi barn

Under de senaste årtiondena har det varit ett ökat fokus på att använda BMI för att bedöma barns vikt och hälsa. I denna artikel kommer vi att ta en grundlig titt på BMI för barn, inklusive vad det är, olika typer av BMI för barn och dess kvantitativa mätningar. Vi kommer också att diskutera skillnaderna mellan olika BMI för barn samt ge en historisk genomgång av för- och nackdelarna med dessa beräkningar.

Översikt av BMI för barn:

BMI för barn är en specifik metod som används för att bedöma ett barns vikt i förhållande till dess längd och ålder. Det används för att få en uppfattning om hur en persons kroppsfett är fördelat i förhållande till deras vikt och längd. Istället för att bara räkna ut det totala BMI-värdet, som används för vuxna, används olika tillväxtkurvor för att bedöma barns BMI.

Presentation av BMI för barn:

hobbies for kids

Det finns olika typer av BMI-för barn som används, inklusive CDC (Centers for Disease Control and Prevention) BMI-ålderskurvor och WHO (World Health Organization) BMI-ålderskurvor. Båda dessa typer, och flera andra, använder sig av tillväxtkurvor och standardavvikelser för att avgöra om ett barn har ett hälsosamt BMI. CDC-kurvor är vanligast i USA, medan WHO-kurvor används mer globalt.

Kvantitativa mätningar om BMI för barn:

För att beräkna BMI för barn behöver man barnets vikt, längd och ålder. Dessa värden används sedan för att plotta barnet på respektive tillväxtkurva. Resultatet visar om barnet har ett BMI som är inom normalområdet för deras ålder och kön. Kvantitativt sett kan man sedan klassificera BMI-resultaten i kategorier som under- eller övervikt, fetma eller undervikt.

Skillnader mellan olika BMI för barn:

En av de stora skillnaderna mellan olika BMI för barn beror på de referenspoblitioner som används för att skapa tillväxtkurvorna. CDC-kurvor använder sig av amerikanska populationen medan WHO-kurvor använder sig av en mer global population. Detta kan leda till vissa skillnader i bedömningen av barnets BMI och kan vara viktigt att beakta vid jämförelser.

Historisk genomgång av för- och nackdelar med olika BMI för barn:

Historiskt sett har användningen av BMI för barn inte varit utan kritik. Vissa hävdar att det kan leda till överdiagnostisering av övervikt och fetma hos barn, medan andra menar att det ger en viktig indikation på hälsorisker. Det har också funnits påståenden om ras- och etniska skillnader i tillväxtkurvorna, vilket kan påverka bedömningen av barns BMI. Men dessa metoder är fortfarande en av de mest använda för att bedöma barns vikt och risken för övervikt och fetma.

Sammanfattningsvis är BMI för barn en metod som används för att bedöma om ett barn har en hälsosam vikt i förhållande till dess längd och ålder. Det finns olika typer av BMI för barn, och mätningarna kan klassificeras i olika kategorier. Det finns också skillnader mellan olika BMI för barn, inklusive vilka referenspopulationer som används. Slutligen har det funnits både för- och nackdelar med användningen av BMI för barn historiskt sett, och det är viktigt att vara medveten om dessa när man bedömer barns vikt och hälsa.Videon ovan ger en mer detaljerad genomgång av hur BMI för barn beräknas och används för att bedöma barns vikt och hälsa. Det ger också en översikt över de olika typerna av BMI för barn som används och deras potentiella för- och nackdelar.

FAQ

Finns det olika typer av BMI för barn?

Ja, det finns olika typer av BMI för barn. CDC-kurvor och WHO-kurvor är två vanliga typer. CDC-kurvor använder sig av amerikanska populationen medan WHO-kurvor är mer globala i sin referenspopulation. Det kan finnas vissa skillnader i bedömningen av barns BMI beroende på vilken typ som används.

Hur används BMI för barn?

BMI för barn används för att bedöma om ett barn har en hälsosam vikt i förhållande till dess längd och ålder. Det används genom att mäta barnets vikt, längd och ålder och plotta dem på tillväxtkurvor för att se om de befinner sig inom normalområdet för deras ålder och kön.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att använda BMI för barn?

Fördelarna med att använda BMI för barn inkluderar att det ger en enkel och snabb bedömning av ett barns vikt i förhållande till deras längd och ålder. Det kan bidra till att upptäcka risker för övervikt och fetma. Nackdelar inkluderar möjligheten till överdiagnostisering och kritik för att inte ta hänsyn till individuella skillnader eller tillväxtbaserade skillnader mellan populationer.

Fler nyheter